Informácie / Information

ORGANIZÁTORI / ORGANISERS

Slovenská spoločnosť estetickej dermatológie a kozmetiky (SSEDK)

Slovak Society of Aestethic and Cosmetic Dermatology (SSACD)

Európska spoločnosť kozmetiky a estetickej dermatológie

European Society for Cosmetic and Aesthetic Dermatology (ESCAD)

Medzinárodná akadémia kozmetickej dermatológie

International Academy of Cosmetic Dermatology (IACD)

Slovenská lekárska spoločnosť (SLS)

Slovak Medical Association (SkMA)

PROGRAMOVÝ A ORGANIZAČNÝ VÝBOR / ORGANISING COMMITTEE

Prezident / President: Hana Zelenková

Vedecký výbor / Scientific Committee

Predseda / Chair: Alena Nejdková

Podpredseda / Co-Cair: Jagienka Jautová

Sekretár / Secretary: Eva Škutilová

Členovia / Members: Božena Grunwaldová, Mohammed Hemza, Darina Jarčušková, Ingrid Kieselová, Milena Osuská, Milan Urbáni, Renáta Valkyová

SEKRETARIÁT KONGRESU PRE REGISTRÁCIU / CONGRESS SECRETARIAT

slovenských a českých účastníkov a pre hromadné prihlášky / for Slovak and Czech participants

Martina Mako, Progress CA s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice

Tel: +421 0903 608 790, Mail: martina.mako@progress.eu.sk

www.progress.eu.sk

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT / ORGANISING SECRETARIAT

pre zahraničných účastníkov / for foreign participants

Zuzana Tretinárová, Progress CA s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice

Tel: +421 0904 111 131, Mail: zuzana.tretinarova@progress.eu.sk

www.progress.eu.sk

UBYTOVANIE / ACCOMMODATION

Jednolôžková izba
Single room
Dvojlôžková izba
Double room
Hotel Polom 4* od/from 118,00 EUR od/from 138,00 EUR
Hotel Dubná Skala 4* od/from 115,00 EUR od/from 134,00 EUR
Hotel Grand 3* od/from 95,00 EUR od/from 114,00 EUR
Hotel Holiday Inn 4* Standart izba / standart room   od/from 107,00 EUR od/from 119,00 EUR
Hotel Holiday Inn 4* Executive izba/ executive room od/from 120,00 EUR od/from 140,00 EUR
Hotel Holiday Inn 4* Štúdio/ studio od/from 141,00 EUR od/from 162,00 EUR

Ján Hronský, Progress CA s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice

Tel: +421 0905 482 097, Mail: jan.hronsky@progress.eu.sk

www.progress.eu.sk

SEKRETARIÁT PRE PARTNEROV /SECRETARIAT FOR EXHITORS

Ján Hronský, Progress CA s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice

Tel: +421 0905 482 097, Mail: jan.hronsky@progress.eu.sk

www.progress.eu.sk

KONGRESOVÉ JAZYKY / CONGRESS LANGUAGES

slovenský, český, anglický - so simultánnym tlmočením

Slovak, Czech and English with simultaneous interpreting

KONGRESOVÝ POPLATOK / REGISTRATION FEE

Člen SSEDK / Member of SSACD                                        90€

Nečlen SSEDK / Non-member of SSACD                            110€

Účastník do 30 rokov / Participant under 30 years of age       60€

AKTÍVNA ÚČASŤ / ACTIVE PARTICIPATION

Prednášky a postery / Oral presentations and posters

Trvanie prednášok - 10 minút, bude striktne dodržiavané /  Caution to all presenters - oral presentations shall be strictly limited to 10 minutes

Abstrakty zasielajte elektronicky do 30.08.2019 na adresu: nejdkova@gmail.com

We are looking forward to receiving your abstract. The deadline is August 8, 2019

VEDECKO SPOLOČENSKÝ PROGRAM / SOCIAL PROGRAMME

05.12.2019 štvrtok / Thursday  Večerná opening ceremony

Vstupné / Ticket   40€

06.12.2019 piatok / Friday  Diskusno-spoločenský večer / Discussion and Dinner

Vstupné / Ticket   40€

Vstupenky na spoločenské sprievodné podujatia je možné si objednať a uhradiť (na faktúru, v hotovosti) / It is possible to order tickets for accompanying social events. thez can be paid by cash or the invoice.

Ján Hronský, Progress CA s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice

Progress CA s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice, SK

www.progress.eu.sk

KREDITY

Podujatie je zaradené do systému kreditného hodnotenia ARS CME a účastníkom budú pridelené kredity.