Informácie / Information

ORGANIZÁTORI / ORGANISERS

Slovenská spoločnosť estetickej dermatológie a kozmetiky (SSEDK)

Slovak Society of Aestethic and Cosmetic Dermatology (SSACD)

Európska spoločnosť kozmetiky a estetickej dermatológie

European Society for Cosmetic and Aesthetic Dermatology (ESCAD)

Medzinárodná akadémia kozmetickej dermatológie

International Academy of Cosmetic Dermatology (IACD)

Slovenská lekárska spoločnosť (SLS)

Slovak Medical Association (SkMA)

PROGRAMOVÝ A ORGANIZAČNÝ VÝBOR / ORGANISING COMMITTEE

Prezident / President: Hana Zelenková

Vedecký výbor / Scientific Committee

Predseda / Chair: Alena Nejdková

Podpredseda / Co-Cair: Jagienka Jautová

Sekretár / Secretary: Eva Škutilová

Členovia / Members: Božena Grunwaldová, Mohammed Hemza, Darina Jarčušková, Ingrid Kieselová, Milena Osuská, Milan Urbáni, Renáta Valkyová

SEKRETARIÁT KONGRESU PRE REGISTRÁCIU / CONGRESS SECRETARIAT

slovenských a českých účastníkov a pre hromadné prihlášky / for Slovak and Czech participants

Martina Mako, Progress CA s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice

Tel: +421 0903 608 790, Mail: martina.mako@progress.eu.sk

www.progress.eu.sk

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT / ORGANISING SECRETARIAT

pre zahraničných účastníkov / for foreign participants

Zuzana Tretinárová, Progress CA s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice

Tel: +421 0904 111 131, Mail: zuzana.tretinarova@progress.eu.sk

www.progress.eu.sk

UBYTOVANIE / ACCOMMODATION

Jednolôžková izba
Single room
Dvojlôžková izba
Double room
Hotel Polom 4* od/from 118,00 EUR od/from 138,00 EUR
Hotel Dubná Skala 4* od/from 115,00 EUR od/from 134,00 EUR
Hotel Grand 3* od/from 95,00 EUR od/from 114,00 EUR
Hotel Holiday Inn 4* Standart izba / standart room   od/from 107,00 EUR od/from 119,00 EUR
Hotel Holiday Inn 4* Executive izba/ executive room od/from 120,00 EUR od/from 140,00 EUR
Hotel Holiday Inn 4* Štúdio/ studio od/from 141,00 EUR od/from 162,00 EUR

Ján Hronský, Progress CA s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice

Tel: +421 0905 482 097, Mail: jan.hronsky@progress.eu.sk

www.progress.eu.sk

SEKRETARIÁT PRE PARTNEROV /SECRETARIAT FOR EXHITORS

Mgr. Martina Mako, Progress CA s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice

Tel: +421 0903 608 790, Mail: martina.mako@progress.eu.sk

www.progress.eu.sk

KONGRESOVÉ JAZYKY / CONGRESS LANGUAGES

slovenský, český, anglický - so simultánnym tlmočením

Slovak, Czech and English with simultaneous interpreting

KONGRESOVÝ POPLATOK / REGISTRATION FEE

Člen SSEDK / Member of SSACD                                        90€

Nečlen SSEDK / Non-member of SSACD                            110€

Účastník do 30 rokov / Participant under 30 years of age       60€

Sestry / Nurses       50€

AKTÍVNA ÚČASŤ / ACTIVE PARTICIPATION

Prednášky a postery / Oral presentations and posters

Trvanie prednášok - 10 minút, bude striktne dodržiavané /  Caution to all presenters - oral presentations shall be strictly limited to 10 minutes

Abstrakty zasielajte elektronicky do 30.08.2019 na adresu: nejdkova@gmail.com

We are looking forward to receiving your abstract. The deadline is August 8, 2019

VEDECKO SOCIÁLNY PROGRAM / SOCIAL PROGRAMME

05.12.2019 štvrtok / Thursday  Diskusný večer / DISCUSSION

06.12.2019 piatok / Friday  Okrúhly stôl - diskusný večer / ROUND - TABLE DISCUSSION

Vstupné 6.12. / Ticket 6.12.   40€

Vstupenku je možné si objednať a uhradiť (na faktúru, v hotovosti) / It is possible to order ticket,  it can be paid by cash or the invoice.

Martina Mako, Progress CA s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice

Tel: +421 0903 608 790, Mail: martina.mako@progress.eu.sk

www.progress.eu.sk

KREDITY

Podujatie je zaradené do systému kreditného hodnotenia ARS CME a účastníkom budú pridelené kredity.